رعایت پروتکل های بهداشتی توسط ۳۵ درصد مردم مناطق حاشیه نشین زنجان

رعایت پروتکل های بهداشتی توسط ۳۵ درصد مردم مناطق حاشیه نشین زنجان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان هشدار داد:

رعایت پروتکل های بهداشتی توسط ۳۵ درصد مردم مناطق حاشیه نشین زنجان

زنجان-معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان، گفت: در مناطق حاشیه نشین استان زنجان پروتکل‌های بهداشتی به صورت کامل رعایت نمی‌شود وتنها ۳۵درصد مردم در این مناطق پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند.

محمدرضا صائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بیماری کرونا ویروس همچنان در استان تداوم دارد، گفت: این بیماری روند نزولی و قطره چکانی طی می‌کند.

وی اظهار کرد: بیماری کرونا در استان زنجان به حالت ثبات و تعادل نرسیده و در وضعیت قرمز است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: در شرایط شکنندگی امروز کوچک‌ترین بی اعتیاطی و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی باعث افزایش این بیماری می‌شود.

صائینی گفت: در مناطق حاشیه نشین استان زنجان پروتکل‌های بهداشتی به صورت کامل رعایت نمی‌شود وتنها ۳۵ درصد مردم در این مناطق پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند.

وی ابراز داشت: مردم براین امر اذعان داشته باشند که اگر باز هم بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نکنند کرونا دوباره جولان می‌دهد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، تصریح کرد: در مردادماه کاهش بستری بیماری کرونا در استان بودیم ولی این حالت شکننده است و تنها راه قطع زنجیره کرونا رعایت بهداشت است