بدهی ملی آمریکا به ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید

بدهی ملی آمریکا به ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید

بدهی فدرال آمریکا که در پایان سال ۲۰۱۹ به ۱۳۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود در حال حاضر با نسبت بدهی ایتالیا برابر شده و در پایان سال به ۱۵۵ تا ۱۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیکینگ آلفا، بدهی فدرال آمریکا که در پایان سال ۲۰۱۹ به ۱۳۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود در حال حاضر با نسبت بدهی ایتالیا برابر شده و در پایان سال به ۱۵۵-۱۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

در صورتی که دومین بسته کمک برای بحران کرونا تصویب شده و دولت‌های ایالتی دوباره ایالت‌ها را تعطیل کنند این بدهی حتی از این هم فراتر می‌رود.

داده‌ها نشان می‌دهد که از جولای ۲۰۱۹ تا جولای ۲۰۲۰ بدهی فدرال آمریکا از ۲۲ تریلیون دلار به ۲۶.۵ تریلیون دلار رسیده است.

از سوی دیگر انتظار می‌رود میزان تولید ناخالص داخلی آمریکا در ۲۰۲۰ بسیار کمتر از ۲۰۱۹ باشد و از ۲۱.۴۳ تریلیون دلار به زیر ۲۰ تریلیون دلار برسد.

از طرفی آمریکا با کسری بودجه‌ای بیش از ۴ تریلیون دلاری (معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی) روبروست که احتمالاً تا پایان سال افزایش هم خواهد یافت. به این ترتیب یک نتیجه‌گیری ساده می‌تواند این باشد که واشنگتن کنترل مسائل مالی خود را از دست داده است.