توزیع کارت آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی آغاز شد

توزیع کارت آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی آغاز شد

توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه سی و چهارمین آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی در سال ۱۳۹۹ آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی در سال ۱۳۹۹ پنجشنبه ۳۰ مردادماه ۹۹ به صورت کاغذی با شرکت ۲ هزار و ۵۶۹ نفر در ۱۷ شهر و ۱۸ حوزه امتحانی برگزار خواهد شد.

امکان دریافت کارت ورود به جلسه و تکمیل فرم خوداظهاری داوطلبان شرکت در  آزمون دستیاری دندانپزشکی از امروز دوشنبه ۲۷ مردادماه فراهم شده است و داوطلبان تا صبح روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرده است از ورود افراد بدون کارت به حوزه آزمون جلوگیری خواهد شد.