کجای کار اقتصاد می‌لنگد؟

رونق تولید نیازمند چهار نهاده است: «نیروی انسانی»، «سرمایه»، «فناوری» و «مدیریت اقتصادی». در حالی که نیروی انسانی بی نظیر، نقدینگی زیاد و فناوری قابل قبول داریم، ولی به نظر پای مدیریت تولید می لنگد.

کجای کار اقتصاد می‌لنگد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبرمعظم انقلاب 30 مرداد سال جاری در باره رونق تولید فرمودند: «رونق تولید نیازمند چهار نهاده است: «نیروی انسانی»، «سرمایه»، «فناوری» و «مدیریت اقتصادی». نیروی انسانی ایرانی انصافاً بی‌نظیر است؛ نقدینگی موجود در کشور و پیشرفت فناوری در بسیاری از زمینه‌ها قابل قبول است اما در مدیریت اقتصادی با وجود تلاش‌های قابل تقدیر، باید با حساسیت بیشتر برنامه‌ریزی و عمل کرد.»