Posts Tagged “واکسن کرونا”

نخستین واکسن ضدکرونای چین ثبت شد

By |

نخستین واکسن ضدکرونای چین ثبت شد

از سوی مقامات چینی؛ نخستین واکسن ضدکرونای چین ثبت شد مقامات چینی مجوز ثبت رسمی اولین واکسن کرونای این کشور را صادر کردند. این واکسن که به طور کامل در داخل این کشور ثبت شده، قرار است در بازارهای بین المللی نیز عرضه شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، واکسن کرونای…

Read more »

ثبت نام ۱۰۰ هزار نفر برای آزمایش های بالینی واکسن کرونا در انگلیس

By |

ثبت نام ۱۰۰ هزار نفر برای آزمایش های بالینی واکسن کرونا در انگلیس

درخواست مقامات از مردم ؛ ثبت نام ۱۰۰ هزار نفر برای آزمایش های بالینی واکسن کرونا در انگلیس   پس از ثبت نام ۱۰۰ هزار نفر برای شرکت در آزمایش بالینی واکسن های کرونا در انگلیس، مقامات همچنان از تعداد بیشتری از مردم می خواهند برای شرکت در این آزمایش ها ثبت نام کنند. به…

Read more »