راه‌اندازی آنتن ماهواره‌ای عظیم آمریکا

راه‌اندازی آنتن ماهواره‌ای عظیم آمریکا

گروه فناوري: یکی دیگر از گام‌های بزرگ در ماموریت‌های مریخ ساخت آنتن ماهواره عظیم توسط آژانس فضایی امریکاست که برای ردیابی و ارتباط با پروازهای فضایی با سرنشین به مریخ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

راه‌اندازی آنتن ماهواره‌ای عظیم آمریکا

ارتقا اندروید