درگذشت یک ایران‌شناس در سکوت خبری

درگذشت یک ایران‌شناس در سکوت خبری

گروه فرهنگي: پروفسور دکتر «سیف‌الدین نجم‌آبادی»، استاد برجسته ایران‌شناسیِ دانشگاه «هایدلبرگ» آلمان در سن ۹۴ سالگی در سکوت خبری درگذشت.

درگذشت یک ایران‌شناس در سکوت خبری

ارتقا اندروید