داعش عناصر خود را با چاقوی کند سر برید

داعش عناصر خود را با چاقوی کند سر برید
گروه ترورستی – تکفیری داعش با خشم از عناصر فراری خود از جبهه نبرد، آنها را با چاقوی کند در موصل اعدام کرد.

داعش عناصر خود را با چاقوی کند سر برید

کانال تلگرام اکسین چنل