جزئیات آزادسازی قیمت خودروها

جزئیات آزادسازی قیمت خودروها

گروه اقتصادي: رئیس شورای رقابت با بیان اینکه اجازه شکل‌گیری حاشیه قیمت برای خودروهایی که در داخل تولید یا مونتاژ می‌شوند را نمی‌دهیم، گفت: خودروهایی اجازه آزادسازی قیمت دارند که رقبای قیمتی داشته باشند.

جزئیات آزادسازی قیمت خودروها

نصب تلگرام فارسی