تعیین سقف قیمت بلیط هوایی سفر به اربعین

تعیین سقف قیمت بلیط هوایی سفر به اربعین
مدیرکل گشت های تعزیرات گفت: برخی از دفاتر به افزایش قیمت بلیط ها کردند و اگر مردم بهائی بیش از یک میلیون و صد تومان برای بلیط هزینه کنند، تخلف را اعلام کنند.

تعیین سقف قیمت بلیط هوایی سفر به اربعین

دانلود ایمو برای گوشی