کونته: چلسی طبق برنامه پیش می‌رود

کونته: چلسی طبق برنامه پیش می‌رود
سرمربی موفق تیم فوتبال چلسی انگلیس گفت: از پیروزی قاطعانه مردانم شگفت زده نشدم، ما طبق برنامه پیش می‌رویم.

کونته: چلسی طبق برنامه پیش می‌رود

کانال تلگرام اکسین چنل