قاضی‌پور: ابتکار قاتل دریاچه ارومیه است

قاضی‌پور: ابتکار قاتل دریاچه ارومیه است
نماینده مردم ارومیه در مجلس، سر ریز فاضلاب شهری و پساب های صنعتی به دریاچه ارومیه را عاملی دانست که احیای این سرمایه ملی را غیرممکن می‌کند.

قاضی‌پور: ابتکار قاتل دریاچه ارومیه است

دانلود مستقیم تلگرام فارسی