انتقاد انگلیس از ساخت واحدهای مسکونی در قدس اشغالی

انتقاد انگلیس از ساخت واحدهای مسکونی در قدس اشغالی
معاون وزیر خارجه بریتانیا اقدام رژیم صهیونیستی در صدور مجوز برای ساخت ۱۸۱ واحد مسکونی در قدس اشغالی را محکوم کرد.

انتقاد انگلیس از ساخت واحدهای مسکونی در قدس اشغالی

نصب تلگرام فارسی