پنجمین قربانی کودک آزاری طی دو ماه

پنجمین قربانی کودک آزاری طی دو ماه

گروه حوادث: «محمدامین» کودک 9 ساله ای که بنا به اظهارنظر پزشکان و قاضی ویژه قتل عمد مورد کودک آزاری بی رحمانه قرار گرفته در حالی دچار مرگ مغزی شد که پنجمین قربانی کودک آزاری منجر به مرگ طی 2 ماه گذشته در مشهد است.

پنجمین قربانی کودک آزاری طی دو ماه

دانلود فیلم جدید