مصدومیت ستاره مورینیو +عکس

مصدومیت ستاره مورینیو +عکس
پل پوگبا ستاره گرانقیمت منچستر مقابل فنرباغچه مصدوم و مجبور به ترک زمین شد.

مصدومیت ستاره مورینیو +عکس

ارتقا اندروید