از نوشتن نامه به امام (ره) برای حل مسئله رابطه با آمریکا تا ناامیدی رئیس دولت اصلاحات از سازش

از نوشتن نامه به امام (ره) برای حل مسئله رابطه با آمریکا تا ناامیدی رئیس دولت اصلاحات از سازش
رویای تغییر حکومت ایران با ذهن دولتمردان آمریکا عجین است و آنها گاه در میانه‌ی جدی‌ترین تعامل‎ها با ایران نشانه‌ای از تعبیر این رویا ببینند، به آن دل می‌بندند و مسیرشان را تغییر می‌دهند.

از نوشتن نامه به امام (ره) برای حل مسئله رابطه با آمریکا تا ناامیدی رئیس دولت اصلاحات از سازش

فیلم خارجی 2016