جشن هالووین در مدارس پایتخت!؟

جشن هالووین در مدارس پایتخت!؟
همزمان با برگزاری جشن هالووین در برخی از کشورها، مدیران بعضی از مدارس شهر تهران نیز اعلام کرده اند که قرار است این جشن در مدرسه شان برگزار شود.

جشن هالووین در مدارس پایتخت!؟

مرکز فیلم