کری: مناظره‌ها کاری کرده شرم کنم با خارجی‌ها از دموکراسی حرف بزنم

کری: مناظره‌ها کاری کرده شرم کنم با خارجی‌ها از دموکراسی حرف بزنم
وزیر خارجه آمریکا با شرم‌آور خواندن مناظره‌های انتخاباتی در این کشور، گفت این مناظرات کار او برای گفت‌وگو در مورد دموکراسی با سران خارجی را دشوار کرده است.

کری: مناظره‌ها کاری کرده شرم کنم با خارجی‌ها از دموکراسی حرف بزنم

پایگاه خبری مبارز