فیلم/ گل سردار آزمون به اتلتیکومادرید

فیلم/ گل سردار آزمون به اتلتیکومادرید
سردار آزمون در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا دروازه اتلتیکو مادرید را باز کرد تا نام خود را به عنوان پنجمین گلزن ایرانی تاریخ لیگ قهرمانان اروپا پس از دایی، مهدوی‌کیا، کریمی و میناوند ثبت کند.

فیلم/ گل سردار آزمون به اتلتیکومادرید

خبر دانشجویی