داستان فتنه کی قرار است تمام شود/فتنه‌گران محاکمه شوند

داستان فتنه کی قرار است تمام شود/فتنه‌گران محاکمه شوند
نماینده رشت در مجلس با بیان اینکه بالاترین نهادی که امروز در کشور مشکل دارد وزارت آموزش و پرورش است، گفت: داستان فتنه کی‌ قرار است تمام شود، فتنه‌گران محاکمه شوند.

داستان فتنه کی قرار است تمام شود/فتنه‌گران محاکمه شوند

سیستم اطلاع رسانی