اولویت‌ها و چالش‌های ریاست‌جمهوری «میشل عون» در لبنان/ آیا لبنانِ عون به مبارزه در سوریه پایبند است؟

اولویت‌ها و چالش‌های ریاست‌جمهوری «میشل عون» در لبنان/ آیا لبنانِ عون به مبارزه در سوریه پایبند است؟
میشل عون چگونه می‌تواند بین ائتلاف با حزب‌الله و مطالبات جریان المستقبل را مدیریت کند؟ آیا عون به مواضع قبلی خود درباره درست بودن گزینه حزب‌الله برای ادامه مبارزه در سوریه در جلوگیری از سرایت ناامنی‌ها به لبنان پایبند خواهد بود؟

اولویت‌ها و چالش‌های ریاست‌جمهوری «میشل عون» در لبنان/ آیا لبنانِ عون به مبارزه در سوریه پایبند است؟

دانلود ها پلاس