اندر حکایت موسسات مالی و اعتباری

اندر حکایت موسسات مالی و اعتباری

تیم اطلاع رسانی دولت روحانی هم شوربختانه آن طور که باید و شاید به این گونه موفقیت‌های دولت که چندان به چشم نمی‌آید التفاتی ندارد و به مردم نتیجه‌ی ادامه‌ی مسیر گذشته و کارهایی که برای اصلاح آن وضعیت انجام شده است را آن طور که شایسته است ارائه نمی‌دهد

اندر حکایت موسسات مالی و اعتباری

میهن دانلود