Posts Tagged “محمد رضا صائینی”

رعایت پروتکل های بهداشتی توسط ۳۵ درصد مردم مناطق حاشیه نشین زنجان

By |

رعایت پروتکل های بهداشتی توسط ۳۵ درصد مردم مناطق حاشیه نشین زنجان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان هشدار داد: رعایت پروتکل های بهداشتی توسط ۳۵ درصد مردم مناطق حاشیه نشین زنجان زنجان-معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان، گفت: در مناطق حاشیه نشین استان زنجان پروتکل‌های بهداشتی به صورت کامل رعایت نمی‌شود وتنها ۳۵درصد مردم در این مناطق پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند. محمدرضا صائینی…

Read more »