Posts Tagged “خدمات نیروهای مسلح در مقابله با کرونا منعکس شود”

خدمات نیروهای مسلح در مقابله با کرونا منعکس شود

By |

خدمات نیروهای مسلح در مقابله با کرونا منعکس شود

سردار شکارچی: خدمات نیروهای مسلح در مقابله با کرونا منعکس شود   سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح با رشادت و روحیه جهادی وارد عرصه مقابله با ویروس منحوس کرونا شده‌اند تا مردم آسیب کمتری ببینند، این فعالیت‌ها باید به نحو شایسته‌ای انعکاس یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی و تبلیغات…

Read more »