پاسخ سوالات درس هایی از قرآن - جلسه دهم

تاریخ آغاز:1395/09/25

تاریخ پایان:1395/10/29

 

1- آیه 197 سوره بقره، از چه کاری نهی می‌کند؟

الف) جدال در مراسم حج

ب) روزه گرفتن در ایام حج

ج) آرایش در حال احرام


2- در زمان حضرت موسی علیه السلام چه کسی عامل انحراف و تفرقه میان مردم شد؟

الف) عالم بی عمل

ب) هنرمند مجسمه ساز

ج) عالم دنیاپرست


3-  آیه 92 سوره انبیا بر چه امری تأکید می‌کند؟

الف) همدلی همسران در زندگی

ب) وحدت امت اسلامی

ج) وحدت مردم جهان


4-  آیه 114 سوره هود چه شیوه‌ای را درباره خطاکاران مطرح می‌کند؟

الف) پوشاندن بدی‌ها با خوبی‌ها

ب) حبط خوبی‌ها به خاطر بدی‌ها

ج) گذشت از بدی‌ها


5- قرآن، کسانی را که عامل تفرقه در دین می‌شوند، به چه عنوانی خطاب کرده است؟

الف) منافق

ب) مشرک

ج) کافر