پاسخ سوالات درس هایی از قرآن - جلسه نهم

تاریخ آغاز:1395/09/18

تاریخ پایان:1395/09/24

 


1- واژه «بَغتة» در قرآن، بیانگر چیست؟

الف) کوتاهی عمر انسان

ب) خطر شیطان

ج) خطر هوای نفس


2- آیه 32 سوره حج بر چه امری تأکید می‌کند؟

الف) انجام مراسم حج

ب) تعظیم شعائر الهی 

ج) اقامه نماز جماعت


3- در فرهنگ اسلامی، برای صدقه دادن چه کسانی در اولویت هستند؟

الف) خویشاوندان

ب) غیر خویشاوندان

ج) تفاوتی نمی‌کند


4- آیه 34 سوره ابراهیم بر چه امری تأکید دارد؟

الف) گستردگی نعمت‌ های الهی

ب) مدیریت نادرست انسان

ج) هر دو مورد


5- بر اساس آیه 10 سوره منافقون، اهل ایمان برای چه کاری از خداوند می‌خواهند که مرگشان را به تأخیر بیاندازد؟

الف) توبه از گناهان

ب) انفاق به نیازمندان

ج) رسیدگی به فرزندان