پاسخ سوالات درس هایی از قرآن - جلسه سوم

تاریخ آغاز:1395/08/06

تاریخ پایان:1395/08/13

1 - آیه ای که فقط حضرت علی (ع) به آن عمل کرد، کدام آیه بود؟
الف) آیه صدقه پیش از گفتگو با پیامبر
ب) آیه جهاد با مشرکان در بدر
ج) آیه عبادت و سحرخیزی در طول سال


2- آیه 122 سوره توبه به چه امری فرمان می دهد؟
الف) فراگیری علوم دینی
ب) آموزش علوم دینی
ج) هردو مورد


3- قرآن، چه کسانی را پست تر از چهارپایان می داند؟
الف) کافران
ب) مشرکان
ج) غافلان


4- آیه 26 سوره صاد، به کدام عامل دوزخی شدن اشاره دارد؟
الف) کفر به قیامت
ب) فراموش کردن قیامت
ج) ترک عمل برای قیامت


5- بر اساس سخن حضرت علی (ع) در نهج البلاغه، انسان در هنگام مرگ به چه چیزی فکر می کند؟
الف) گذران عمر
ب) گذران مال
ج) گذران عمر و مال